1.

Profesionalidade

Seriedade, atención e calidade. Clínica 64 garante, dende o primeiro día, un coidado minucioso e personalizado dos seus pacientes, grazas a un estilo profesional onde a seriedade é o piar fundamental de acción.

2.

Experiencia

Clínica 64 conta con máis de 20 anos de experiencia. Unha longa traxectoria que destaca pola calidade médica, de primeiro nivel, e un servizo avalado polo coñecemento e a especialización.

3.

Vangarda

A clínica reúne nun só espazo tecnoloxía, confort e atención personalizada. Ademais da experiencia médica, en Clínica 64 os pacientes poden solucionar os seus problemas coa confianza plena dende o primeiro momento.

Dra. Carmen Beiras


"Atención, calidade e experiencia.

Eses son os tres piares básicos do noso traballo."

Dra. Carmen Beiras


"Atención, calidade e experiencia.

Eses son os tres piares básicos do noso traballo."

A Dra. Carmen Beiras conta con máis de 30 anos de experiencia, sendo todo un referente en oftalmoloxía.
O seu renome débese non só ao seu rigor e calidade médica, senón tamén á súa atención cento por cento personalizada e á súa unión de tecnoloxía e experiencia.

Oftalmoloxía
clínica

Glaucoma: tratamento

Ciruxía
catarata

Ciruxía
refractiva

Tratamento de vista cansada ou presbicia

Dexeneración
macular

Dra. Rocío Garrido


"O noso obxectivo é mellorar a vida dos nosos pacientes,

non só a nivel médico, senón tamén estético."

Dra. Rocío Garrido


"O noso obxectivo é mellorar a vida dos nosos pacientes,

non só a nivel médico, senón tamén estético."

A Dra. Rocío Garrido é oftalmóloga especialista en ciruxía oculoplástica, estética e vías lagrimais, ademais de especialista en toxina botulínica. A través de diferentes procedementos cirúrxicos e con toda a experiencia, rigor e personalización que ofrece na súa consulta, os seus pacientes poden atopar solucións clínicas garantidas non só a nivel médico, senón tamén estético.

Oftalmoloxía
clínica

Ciruxía cataratas
Glaucoma
Superficie ocular

Ciruxía orbitaria
e vía lagrimal

Pálpebra
Lagrimeo
Ollo seco

Oculoplastia

Toxina
botulínica

Por qué Clínica 64

A filosofía de traballo de Clínica 64 é brindar desde o primeiro instante un servizo de calidade e personalizado, onde a comprensión dos feitos e tratamentos por parte do paciente é fundamental. É importante o confort, a confianza e a relación con cada un deles, e ademais da calidade médica e o rigor clínico, garantimos uns resultados óptimos que axuden a mellorar a súa calidade de vida.

Contacto

Cubra este formulario e poñerémonos en contacto con vostede rápidamente:


Acepto e estou de acordo coa la Lei Orgánica de Protección de Datos:

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15/1999) le informamos que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Carmen Beiras Torrado, cuya finalidad exclusiva es la prestación de servicios sanitarios. el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la citada L.O. 15/1999, mediante escrito, acompañado de fotocopia del NIF a Carmen Beiras Torrado, Lopez Mora 64, Bajo, 36211, Vigo (Pontevedra) o, a través de los formularios que se encuentran a su disposción en la dirección anteriormente citada.

Cumprindo a Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal informámoslle de que os datos que nos proporciona pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade de Carmen Beiras Torrado, cuxas finalidades exclusivas son as derivadas da actividade sanitaria, así como a xestión de tipo administrativa necesaria para ditos servizos. O interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, expresamente recoñecidos na citada Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito, acompañando fotocopia do NIF, dirixido a Carmen Beiras Torrado, Lopez Mora 64, Baixo, 36211, Vigo (Pontevedra) ou ben a través dos formularios que se encontran á súa disposición na dirección anteriormente dita.